คำถามที่พบบ่อย

1. PRYNWAN เปิดทำการวันไหนบ้าง ?

 >>  เจ้าหน้าที่ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

2. สั่งซื้อแล้วจะได้รับสินค้าเมื่อไร ?

>> ภายใน 3-7 วันทำการนับจากวันตัดรอบคำสั่งซื้อ อาจใช้เวลามากขึ้นหากพื้นที่รับสินค้าอยู่ห่างไกล

3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อได้หรือไม่ ?

 >> หากทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในระบบแล้ว PRYNWAN ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อได้ ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อทำการยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนเวลาการตัดรอบคำสั่งซื้อ (ก่อน 11.00 น. ของวันทำการ) หากเลยเวลาดังกล่าวแล้วไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในทุกกรณี 

4. การยกเลิกสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร ?

>> กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่  PRYNWAN Line Official Account (@PRYNWAN) ก่อนถึงเวลาการตัดรอบคำสั่งซื้อ (ก่อน 11.00 น. ของวันทำการ) หากเลยเวลาดังกล่าวแล้วไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในทุกกรณี

5. การคืนสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร ?

5.1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ของเราผ่านทางช่องทาง PRYNWAN Line Official Account (@PRYNWAN) เพื่อแจ้งเหตุผล ที่ต้องการคืนสินค้า 


5.2 ส่งรูปถ่ายหรือวีดีโอแสดงสินค้า (ของแถม ถ้ามี) และ บรรจุภัณฑ์ ในสภาพสมบูรณ์ 100% โดยทางเราจะทำการพิจารณาคำขอของคุณว่าตรงตามเงื่อนไขของการคืนสินค้าหรือไม่ ภายใน 3 วันทำการ 

5.3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่อนุมัติการส่งคืน ให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่ 

คลังสินค้า Vespiario เลขที่ 101 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

หลังจากคลังได้รับสินค้าจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทาง PRYNWAN จะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 3 วันทำการและจะแจ้งผลการอนุมัติคืนสินค้าให้ลูกค้าทราบ 

5.4. การคืนสินค้าทุกกรณี ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าขนส่งด้วยตนเองก่อน โดย PRYNWAN จะชดเชย ค่าขนส่ง ของลูกค้าให้หลังจากตรวจสอบสินค้าเสร็จสิ้น และพบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้า  

5.5. การคืนเงิน

- PRYNWAN จะทำการโอนเงิน ค่าสินค้าและค่าขนส่งทั้งหมด เข้าบัญชีของคุณ (โดยชื่อบัญชีรับคืนเงินจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า) ภายใน 14 วัน หลังจากที่ทางบริษัทได้ทำการตรวจรับและอนุมัติรับคืนสินค้าทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินเป็นเงินสดในทุกกรณีกรณีที่เราไม่อนุมัติการเปลี่ยน/คืนสินค้า ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปเพื่อส่งสินค้าคืนให้กับคุณ โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับคืน

การชำระเงินและใบกำกับภาษี

1. ฉันสามารถชำระเงินได้กี่ช่องทาง ?

>> คุณสามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ได้ ทั้งการโอนเงิน และชำระผ่านบัตรเครดิต 

2. การขอใบกำกับภาษีมีขั้นตอนอย่างไร ?

>> กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่  PRYNWAN Line Official Account (@PRYNWAN) เพื่อขอใบกำกับภาษีก่อนถึงเวลาการตัดรอบคำสั่งซื้อ (ก่อน 11.00 น. ของวันทำการ) ลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า  

3. ใบกำกับภาษีหาย - ต้องการขอใบกำกับภาษีใหม่หรือขอสำเนาแทน

>> กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่  PRYNWAN Line Official Account (@PRYNWAN) เพื่อขอสำเนาใบกำกับภาษี

4. ขอแก้ไขใบกำกับภาษี กรณีทีใส่ที่อยู่ผิด

>> ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่แก้ไขและออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้กับลูกค้าในทุกกรณี

การจัดส่งสินค้า

1. ฉันสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้อย่างไร

>> กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่  PRYNWAN Line Official Account (@PRYNWAN) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

2. จัดส่งสินค้ามีกี่รูปแบบและใช้เวลาจัดส่งนานเท่าไหร่

>> จัดส่งโดยผู้บริการขนส่งที่ทางบริษัทฯ คัดเลือก ใช้เวลาภายใน 3-7 วันทำการนับจากวันตัดรอบคำสั่งซื้อ อาจใช้เวลามากขึ้นหากพื้นที่รับสินค้าอยู่ห่างไกลหรือกรณีสินค้ามีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

3. หากบริษัทขนส่งจัดส่งไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้น

>> หากสินค้าไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้หรือถูกส่งกลับโดยผู้ให้บริการขนส่ง และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ทางเราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน

4. หากฉันได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อของฉัน หรือชำรุด/เสียหาย ใช้งานไม่ได้ (ที่ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง) ต้องทำอย่างไร

>> กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่เสียหาย ชำรุด จากการผลิตลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้  

5. หากฉันได้สินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อของฉันต้องทำอย่างไร

>> ทางบริษัทส่งสินค้าให้คุณไม่ครบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่  PRYNWAN Line Official Account (@PRYNWAN) โดยคุณอาจจะต้องส่งหลักฐานการสั่งซื้อให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการพิจารณาโดยมีระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 3-5 วันทำการ

6. PRYNWAN สามารถส่งสินค้าไปยังที่อยู่ต่างประเทศได้หรือไม่

 >> ทาง PRYNWAN ยังไม่มีบริการส่งสินค้าไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ 

โค้ดส่วนลด, คูปองส่วนลดและโปรโมชั่น

1. ฉันไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้


>> 1. ตรวจสอบเงื่อนไข, วันเวลา, จำนวนสิทธิ์ การใช้โค้ดส่วนลด/โปรโมชั่นว่าอยู่ในเงื่อนไขนั้นๆหรือไม่

>> 2. หากคุณใช้โค้ดส่วนลดไปแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดเดิมได้

>> 3. หากตรวจสอบแล้วว่าโค้ดส่วนลดของคุณเข้าเงื่อนไขทุกข้อตามที่กำหนด สามารถแจ้งข้อร้องเรียนมาได้ที่ PRYNWAN Line Official Account (@PRYNWAN) ทาง PRYNWAN จะดำเนินการแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของ Campaign นั้นๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุง

2. หากฉันใช้โค้ดคูปองส่วนลดไปแล้ว ฉันสามารถใช้รหัสคูปองส่วนลดเดิมอีกได้หรือไม่

>> โค้ดส่วนลดแต่ละรหัสจะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

3. หากฉันใช้โค้ดส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าและได้ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ฉันสามารถนำโค้ดส่วนลดนั้นกลับมาใช้ได้อีกหรือไม่

>> กรณีที่คุณมีการใช้โค้ดส่วนลดในการสั่งซื้อและได้ขอคืนสินค้าในคำสั่งซื้อนั้น ระบบจะไม่อนุญาติให้คุณใช้โค้ดส่วนลดนั้นได้อีก

4. ​ติดตามกิจกรรม ข่าวสาร โปรโมชั่น ของเราได้ที่

Facebook : facebook.com/PRYNWAN

Line  : @PRYNWAN

Instagram : instagram.com/prynwan/