การจัดส่งสินค้า

Standard Delivery จัดส่งแบบธรรมดาทั่วประเทศ 

พื้นที่การจัดส่ง : 
ทั่วประเทศ

ระยะเวลาการจัดส่ง :
  ภายใน 3-7 วันทำการ นับจากวันตัดรอบคำสั่งซื้อ

- อาจใช้เวลามากขึ้นหากพื้นที่รับสินค้าอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
- หากสินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือ ยาวกว่า 2.00 เมตร อาจจะใช้เวลานานกว่าปรกติ


ค่าขนส่ง : 

สินค้าน้ำหนักตั้งแต่ 0.01 กก.- 0.99 กก.ราคา 50 บาท
สินค้าน้ำหนักตั้งแต่ 1.00 กก.- 4.00 กก.ราคา 100 บาท
สินค้าน้ำหนักตั้งแต่ 4.01 กก.- 20.00 กก.ราคา 150 บาท
สินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 20 กก. หรือ ยาวกว่า 2.00 เมตรราคา 325 บาท


ผู้ให้บริการขนส่ง :  SCG Express 

*หมายเหตุ เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าบางพื้นที่ของประเทศของแต่ละผู้ให้บริการขนส่ง อาจจะยังไม่ได้เปิดให้บริการ ลูกค้าสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวใน Website ของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย